Polityka prywatności

GP House szanuje prawo do prywatności. Chcemy aby każda osoba miała poczucie bezpieczeństwa w zakresie udostępnionych danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Golińska i Pascale Prądzyński prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą GP House s.c.. w Warszawie (kod pocztowy 00-728 ), przy ul. Bobrowiecka 1, z siedzibą telefon 600 391 291 i 500 200 502 email: gphouse@gphouse.pl
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej, lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym warunkiem zawarcia umowy jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  • realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności,
  • marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących – za zgodą,
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą,
  • subskrypcji newslettera – za zgodą.
 12. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda, lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel Administratora.
 13. W przypadku, jeśli umowa ostatecznie nie zostanie zawarta, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów – np. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, subskrypcji newslettera, za osobną zgodą.
 14. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 15. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 16. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu uniknięcia spamowania oraz doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunki klienta.